Activity
กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

    บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด ร่วมกับสภากาชาติไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ บริเวณฝั่งโรงจอดด้านข้างอาคาร 1 ชั้น 1 โดยมีพนักงานเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก  แสดงให้เห็นถึงความเสียสละและทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชน

OTHER ACTIVITIES