Activity
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเบี้ยขยัน นิ้วเงิน นิ้วทอง ประจำปี2562

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ทางบริษัทไอพีดี แพคเกคจิ้ง จำกัด ได้จัดพีธีมอบเกียรติบัตินิ้วเงิน นิ้วทอง และ เบี้ยขยันประจำปี 2562 เพื่อประกาศคุณงามความดี ให้แก่พนักงานที่มีความขยันมั่นเพียร ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ให้กับบริษัทมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับเกียรติ จำนวนทั้งหมด 234 ท่าน ยินดีกับพนักงานทุกท่าน

 

OTHER ACTIVITIES