Activity
กิจกรรมกีฬาสี และงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี2562

      บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีและงานปีใหม่ประจำปี 2562   ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562  เพื่อสร้างความสุข สนุก สร้างสรรค์ให้กับเพื่อนพนักงาน  ในกิจกรรมกีฬาสี(ช่วงเช้า) มีเกมส์กีฬาให้กับพนักงานได้ร่วมสนุกเพื่อสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี  สำหรับกิจกรรมในช่วงกลางคืนทางบริษัทฯได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ พร้อมทั้งให้พนักงานลุ้นรับของรางวัลในงานที่มีทั้งรางวัลเล็กและรางวัลใหญ่ ในปีหนูทองนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน สุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนา

OTHER ACTIVITIES