Activity
มอบทุนสนับสนุน ณ สถานสงเคราะบ้านคามิลเลียน

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเป็นตัวแทนของบริษัทมอบทุนสนับสนุนอาหารว่าง พร้อมทั้งนำสิ่งของที่เพื่อนพนักงานร่วมบริจาค เช่น น้ำดื่ม ผงซักฟอก ทิชชู่ และของอื่นๆ นำไปมอบให้แก่เด็กพิการซ้ำซ้อน ณ สถานสงเคราะห์บ้านคามิลเลียน 

     พวกเราชาวไอพีดีทุกคน ขอขอบคุณน้องๆ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การต้อนรับ และได้ร่วมดูแลน้องๆ ซึ่งเป็นการฝึกให้พี่ๆ ทุกคนที่ได้นำสิ่งของมาร่วมกิจกรรม และพี่ๆ ที่ได้ร่วมเดินทางไปได้ รู้จักการให้ และการรับผิดชอบต่อสังคม

OTHER ACTIVITIES