Activity
ไอพีดี ฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม แล้วนะ

   ภาพบรรยากาศการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน ห้างสรรพสินค้าแฟนชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3

OTHER ACTIVITIES