Activity
ส่งมอบความห่วงใยและอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

    บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ร่วมส่งมอบ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ IPD Face Shield หน้ากากผ้า IPD หน้ากากอนามัย 3 ชั้น ตู้อบฆ่าเชื้อรังสี UVC ไปยังหน่วยงานภาครัฐ และเรายังได้ร่วมกับโครงการของหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ ในการผลิตหน้ากากอนามัยจัดส่งไปยังหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมจำนวน กว่า 5,000 ชิ้น
    โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่ายในการร่วมมือร่วมใจกันผลิต และจัดส่ง ขอให้ผลบุญนี้ นำพาให้เราทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันด้วยดี ไปชมประมวลภาพกันค่ะ

 

OTHER ACTIVITIES