Activity
กิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักในการล้างมือและสวมใส่หน้ากากอนามัยในโรงงาน

 

     ด้วยรักและห่วงใย เพิ่มความใส่ใจสุขภาพ บริษัท ไอพีดี แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และพนักงานในทุกฝ่ายๆ จัดทำหน้ากากผ้า แจกจ่ายให้กับเพื่อนพนักงานทุกคนในบริษัท เพื่อป้องกันระบาดของโรค พร้อมกับให้ความรู้กับพนักงาน และสร้างความตระหนักในการล้างมือให้สะอาด มั่นใจปลอดภัย จากไวรัส COVID-19

OTHER ACTIVITIES